Naostro 2019

Sedánek

První ročník Naostra se konal na dvou místech. Na chatě v Prosetíně, kde jsme sekali místní louku v zájmu ochrany vzácných krvavců a na Habrově, kam jsme se po pár dnech přesunuli.

Naším prvním úkolem při zařizování nového tábořiště bylo postavit latrínu, jejíž slavnostní otevření mnozí z nás napjatě očekávali. Latrína byla otevřena hned prvního dne za žalostného kvílení píšťalek a pochybné písně, která se následně stala naší hymnou.

Tábor plynul v uvolněném duchu. Akce však nechyběla. Naši bystří a inteligentní účastníci promptně zvládali nacházet díry v pravidlech i těch nejprovařenějších her, a následně přetvořili každou z nich v bojovku. S překvapením jsme museli konstatovat, že zlatými hřeby našeho programu byly v důsledku sedánek a fotbal poslepu. Silný zážitek konstatovali i účastníci, kteří si jinak mysleli, že je už nemůže překvapit vůbec nic.

Počasí po čas celého tábora přálo a krásné dny střídaly teplé noci, kdy každý z večerů jsme strávili u ohně pod hvězdami.

Během tábora jsme přispěli posekáním luk ve svahu, které nejsou přístupné pro strojové sekání,  louky za tratí, severní louky a vykosením kopřiv na dně bývalého rybníka za tůňkou.

Štěpánka

« zpět na seznam příspěvků