Týnčanský kras

K Týnčanskému krasu na jižním Sedlčansku jsme se dostali přes našeho kamaráda, botanika Jirku Malíčka. Ten už řadu let spolupracuje s majiteli pozemků, kde cestou citlivého managementu udržuje, zvelebuje a pomáhá zachovat krajinný ráz a biodiverzitu lesostepi na vápenci. Využívá k tomu jak ruční zásahy dobrovolníků, tak pastvu ovcí a koz, které kopyty narušují drn a usnadňují tak šíření rostlinných druhů, ale na rozdíl od krav nezhutňují a nerozbahňují půdu a nepřispívají k jejímu přehnojení.

V některých částech území Jirka s pomocí dobrovolníků likviduje nálety a křoviny, které brání rozvoji přirozeného, druhově bohatého podrostu.


Kras samotný je v místním kraji raritou – vznikl, když na středočeském žulovém masivu uvízl „drobek“ vápence, na kterém vznikl lom Skoupý. Na vápenci se daří rostlinám, které vyhledávají zásaditý substrát, a které se na kyselé žule neuchytí. V nitru vápencového bloku se potom nachází Divišova jeskyně, dlouhá v současné době cca 300 m. V blízkosti vstupu do jeskyně se nachází základna speleologického klubu, který aktivně pracuje na průzkumu a čištění jeskyně. V okolní krajině můžeme potkat množství žulových bludných balvanů nebo legendární viklan Husova kazatelna, a také množství mokřadů a rybníků – jedná se totiž i o kraj Jakuba Krčína z Jelčan a Sedlčan. V nedalekých Obděnicích bychom našli i jeho sídlo a místo jeho posledního odpočinku.


V krasu pomáháme především s likvidací náletů, přemisťováním ohradníků pro kozy, kosením, budováním úkrytů pro bezobratlé, a mimo kras například s kosením vzácných mokřadních luk, hostících mimo jiné orchidej prstnatec májový.


Na této lokalitě letos chystáme první tábor, ve spolupráci se speleologickou základnou.

Zpět